VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM LIVSLUSTS VERKSAMHET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM LIVSLUSTS VERKSAMHET

   1. Vilka ungdomar får komma till Livslust?
   2. Kostar det något att bo och studera hos Livslust?
   3. Hur länge stannar ungdomarna?
   4. Vad händer när man är färdig med utbildningen?
   5. Följer ni upp hur det går för ungdomarna när de lämnar Livslust?
   6. Kan man hälsa på hos Livslust i Lettland?
   7. Hur kan man hjälpa till?
   8. Vad innebär det att vara Livslustfadder? Får man ett eget fadderbarn?
   9. Vad innebär det att vara sommarfamilj?
  10. Hur används insamlade medel?
  11. Ni är ju en humanitär stiftelse, varför har ni affärsverksamhet?
  12. Finns Livslust på flera ställen?
  13.
Har ni 90-konto?

1. Vilka ungdomar får komma till Livslust?
Livslust tar emot pojkar och flickor från 15 års ålder. En del är föräldralösa och har vuxit upp och gått i skolan på statliga institutioner. Andra kommer från svåra sociala förhållanden präglade av fattigdom och alkoholmissbruk. De löper alla stor risk att hamna på gatan med drogmissbruk, kriminalitet och prostitution som följd. Utan familj, bostad, utbildning och pengar har de små möjligheter att försörja sig genom eget arbete.  De kommer från hela Lettland och de har olika etnisk bakgrund.

 
2. Kostar det något att bo och studera hos Livslust?
Vistelsen hos Livslust och utbildningen är kostnadsfri för alla elever.

3. Hur länge stannar ungdomarna?
Studietiden är 2 år. Elevernas individuella förutsättningar och behov varierar beroende på uppväxtförhållanden, skolbakgrund och mognadsnivå. Detta innebär att somliga stannar längre än två år medan de flesta är klara att lämna skolan direkt efter avslutad utbildning. Ingen lämnar Livslust utan att ha någonstans att ta vägen. Alla får hjälp att skaffa arbete och bostad.

4. Vad händer när man är färdig med utbildningen?
Alla får stöd och hjälp att skaffa arbete och bostad. Ingen behöver lämna utan att ha någonstans att ta vägen och möjlighet till försörjning. Eleverna kan söka stipendiemedel för vidare studier.

5. Följer ni upp hur det går för ungdomarna när de lämnar Livslust?
Vi följer upp de som flyttar ut under minst fem år för att se hur det går och för att ge stöd om det behövs. Det går bra för de allra flesta, antingen de har arbete, bildar familj eller studerar vidare. Många hälsar på hos Livslust på helgerna. Tyvärr lyckas vi inte med alla. Några har fått lämna Livslust på grund av alkoholproblem eller svåra psykiska problem. Vi erbjuder hem och utbildning, men har tyvärr inte resurser att ta hand om de som behöver professionell behandling.

6. Kan man hälsa på hos Livslust i Lettland?
Ja, det går bra. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

7. Hur kan man hjälpa till?
Företag kan bidra genom att bli samarbetspartner, genom, kontanta bidrag, genom att skänka material och produkter eller ställa upp som rådgivare. Privatpersoner kan ge kontanta bidrag antingen genom att bli Livslustfadder eller i form av engångsbelopp till exempel i samband med en högtidsdag. Man kan också ställa upp som sommarfamilj eller som volontär. Kontakta oss för närmare upplysningar. Klicka på Olika Stödformer under Finansiering Sponsorer

8. Vad innebär det att vara Livslustfadder? Får man ett eget fadderbarn?
Som Livslustfadder ger man ett kontantbidrag varje månad. Man väljer själv beloppets storlek, dock lägst 100 kronor. Fadderbidraget går till Livslusts verksamhet utan att vara knutet till en speciell individ. Vi har inte resurser att hantera personliga fadderförhållanden under den relativt korta tid som våra elever finns på skolan. Man kan knyta direktkontakt med någon av ungdomarna genom att bli sommarfamilj. Kontakta oss för närmare upplysningar.

9. Vad innebär det att vara sommarfamilj?
Som sommarvärd tar man emot två pojkar eller flickor under ett par sommarveckor. Tanken är att de ska få uppleva normalt familjeliv. Efter att ha vuxit upp på institutioner behöver de förebilder för att själva ta hand om en egen familj. Livslust betalar resan från Lettland och familjerna står själva för alla kostnader i Sverige. Klicka på Sommarresor under Social Rehabilitering

10. Hur används insamlade medel?
Insamlade medel används i verksamheten för att täcka utgifter för mat, hälsovård, el, värme, personal, lärare, skolmaterial, fritidsaktiviteter, underhåll och byggnation. En del går till administration och insamling av medel i enlighet med de regler som gäller för 90-kontoinnehavare.

11. Ni är ju en humanitär stiftelse, varför har ni affärsverksamhet?
Kopplingen mellan yrkesutbildning och verkstäder är det som gör Livslust speciellt. Det ger en möjlighet för våra elever att få praktisk träning inom sina yrken under realistiska former. Överskottet från försäljningsverksamheten går oavkortat in i verksamheten och gör därmed Livslust mindre bidragsberoende.

12. Finns Livslust på flera ställen?
Nej, Stiftelsen Livslust driver bara en yrkesskola, i Aizupe tolv mil väster om Riga i Lettland. Livslust är emellertid en pilotverksamhet och vi ser gärna att våra erfarenheter kan vara till nytta vid uppbyggandet av liknande verksamheter där behov finns. Vi tar ofta emot studiebesök från humanitära organisationer, sociala myndigheter och institutioner som ser Livslust som en förebild.

13. Har ni 90-konto?
Ja, det har vi - 90 07 42-8 Stiftelsen Livslust.

Samarbetspartners och större bidragsgivare 2013-2015:

Bergvik Skog, Colorex, Dinotrans, Electrolux, FMG Funds, Handelsbankens Fadderbarnsfond, Houdini, Hotel Valdemars, IBM-are hjälper barn i världen, If Latvia, IKEA Stiftung, Inchape Motors Latvia, Johanniterorden, Krasu Serviss, Linklaters, Livslust-Lebensfreude, Länsförsäkringar, Mats Klebergs Stiftelse, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, Petrovs & Partners, Retail House, Lott & Nils Rosenblads Stiftelse, SEB, Snickers Workwear, Vairak Saules, Vivacolor, World Childhood Foundation

Styrelse:
Martin Moström (ordf.)

Eva Christensson

Annika Egervall

Hans Grönwall

Rikard Josefson

Johan Kahm